Περικοπές

της Ελένα Τορνέρο Μετάφραση σε συνεργασία με τους Els de Paros Ένα μονόπρακτο με πικρό χιούμορ για τις εργασιακές σχέσεις, τις προσλήψεις και απολύσεις την εποχή της κρίσης. Απόσπασμα του έργου I ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΗ  (Η ΠΑΛΙΑ και η ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ, στις θέσεις…

Περισσότερα